Jari Korpela Rohkeasti ja avoimesti asiat pöydälle

Suomen sosiaaliturva synnyttää paskaduuneja

Suomen tukijärjestelmä on siitä ongelmallinen, että kun saat lisää tuloa, niin muut etuudet laskevat ja muita ylimääräisiä kustannuksia saattaa tulla. Syntyy palkkakuoppia ja palkkaluokkia, joilla ei tule toimeen. Yhteiskunnassa on kuitenkin paljon töitä tarjolla, mutta ne osuvat tähän palkkaluokkaan, jolla ei tule toimeen. Syntyy ns. ”paskaduuneja”. Paskaduuni käsitteenä voidaan ajatella monella tapaa, mutta mielestäni sen voisi yksinkertaistaa siten että se on työ, jolla pelkästään ei tule toimeen. Työtä itsessään todennäköisesti harvoin ajatellaan paskaduunina. Työ ei kuitenkaan itsessään motivoi yhtään, kun tietää, että joutuu kuitenkin hakemaan jonkinlaisia sosiaalitukia, eivätkä nettotulot kaiken muun byrokratiasuhmuroinnin jälkeen nouse lähes ollenkaan. Tällöin koetaan, että keppiä tulee jos jotain yrität. Sosiaaliturva synnyttää siis paskaduuneja.

Aiheesta on juuri julkaistu myös tutkimusta: https://www.pam.fi/wiki/toissa-mutta-koyha-palkkatyokoyhyys-ja-sen-kustannukset-ravintola-ja-kiinteistopalvelualoilla-selvitys.html 

Perustulo

No mitä tälle asialle voisi tehdä? Sitä on varmaan pohdittu jo pienen iäisyyden, sillä näitä ”paskaduuneja” tulee enemmän ja enemmän Suomeen, kun palvelusektori kasvaa ja työt vaativat joustavuutta. Minulla on tähän hyvin yksinkertainen ratkaisu. Maksetaan jokaiselle Suomen kansalaiselle perustoimeentulotuen perusosa (perustulo/kansalaispalkka) ja yhdistetään tämä ja kaikki tuet ja palkkatulot suoraan ansiotuloiksi siten, että ne eivät vähennä toisiaan. Kaikki ovat vain tuloa tulon päälle. Näin kaikki mitä saat, kasvattaa ansiotuloja suoraan, eikä tarvitse pelätä, että nyt tuet tai tulot vähenevät, kun teen näin tai noin. Puolison tulot eivät vaikuttaisi myöskään enää mihinkään, jolloin kukaan ei olisi ns. puolisonsa armoilla, jos itse sattuu olemaan työtön, eikä täten saa mistään rahaa, koska puoliso ansaitsee niin hyvin.

Asumistulo

Tämän perusosan lisäksi jokaiselle Suomalaiselle maksettaisiin asumistulo (ent. yleinen asumistuki), jonka suuruus määräytyy sen perusteella missä asuu (kuten nykyäänkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Kela ja toimeentulotuki maksavat enemmän asumistukea kuin muualla Suomessa). Tässä olisi se etu, että asunnon asumiskustannukset eivät enää vaikuta saatuun tukeen. Tämä taas kannustaisi asumaan halvemmissa asunnoissa, koska tuesta jäisi suoraan erotus käteen. Tämä kannustaisi täten myös kimppa-asumiseen, koska esimerkiksi kahden aikuisen tapauksessa molemmat saisivat saman asumistulon, asuivat sitten toistensa naapurissa tai saman katon alla. Nykyäänhän on useissa tapauksissa kannattavampaa tukikikkailun vuoksi asua eri asunnoissa, koska siten jää molemmille enemmän rahaa käteen, varsinkin jos toinen on töissä. Tämä todennäköisesti vapauttaisi enemmän asuntoja markkinoille, jos esimerkiksi hyvät ystävät haluaisivat asua samassa asunnossa. Asuntojen vuokra/korot/laina vievät usean Suomalaisen tuloista leijonan osan. Tällä tavalla tästä summasta vapautuisi iso osa esimerkiksi palveluiden käyttöön, joka edistäisi työllisyyttä.

Peruslapsitulo

Lisäksi perusosan lisäksi jokaisesta lapsesta maksettaisiin huoltajille peruslapsitulo (ent. lapsilisä + lapsilisän korotus + perustulon lapsiosuus + asumistuen korotus osuus). Lapsilisästä tulisi näin verotettavaa tuloa, mutta sen perusmäärää kasvatettaisiin hieman, jotta se edelleen kannustaisi lasten (tulevien veronmaksajien ja meidän eläkkeiden maksajien) hankintaan. Lisäksi peruslapsitulon lisäksi voi saada mahdolliset vanhempainpäivärahat ym. nykyiset tuet ihan samalla tavalla kuin ennenkin, mikäli niihin on oikeutettu.

Varhaiskasvatustulo

Näiden lisäksi uutena tulona vanhemmat voivat saada vielä varhaiskasvatustuloa. Varhaiskasvatustuloa saa, jos lapsi menee päiväkotiin/varhaiskasvatukseen. Tämän tulon tulisi olla samansuuruinen kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen hinta. Tällä tulolla vanhemmat voivat laittaa lapsensa sitten joko kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin. Yksityiseen päiväkotiin laitettaessa vanhemmat maksavat mahdollisen hinnan erotuksen itse. Varhaiskasvatustuloa tarkoitus on tehdä töihin menemisestä kannattavampaa lapsiperheelliselle, sekä mahdollistaa päiväkodin valinnanvapaus.

Opintotulo

Opiskelijat saisivat itselleen lisäksi opintotulon (ent. opintoraha). Opintotulon määrä olisi suoraan opintorahan määrä ja sillä olisi edelleen samat saantivaatimukset kuin nykyäänkin. Kaikki tulorajat tähän liittyen kuitenkin poistetaan, koska niille ei ole tarvetta enää tässä mallissa. Opintolainaa saisi hakea kuten ennenkin.

​Lääke- ja sairaanhoitokorvaukset ansiotuloverovähennyksiin

Seuraavaksi päästäänkin mielenkiintoiseen asiaan, eli lääkekorvaukset. Nykyiset Kelan lääkekorvaukset pidettäisiin, mutta niiden lisäksi lääkärien määräämät reseptilääkkeet olisivat suoraan ansiotuloverossa vähennettäviä. Näiden lisäksi lääkärikäynnit ja toimenpiteet saisi vähentää ansiotuloverotuksessa (mahdollinen vakuutuksen jälkeinen osuus), kävit sitten julkisella tai yksityisellä puolella. Näin ollen sairaat ihmiset maksaisivat ansiotuloistaan pienempää veroa, jos sairastuvat ja joutuvat kuluttamaan rahaansa lääkkeisiin tai sairaalajaksoihin. Nykysysteemillähän on mahdollista, että työssäkäyvän kaikki rahat menevät parantumattoman sairauden hoitoon, jolloin tälle on ihan sama, käykö töissä vai ei, jos käymättä töissä Kela kuitenkin maksaisi nämä käynnit. Työn teon pitäisi tässäkin tapauksessa siis olla kannattavampaa ja siihen voitaisiin näin verotuksellisesti kannustaa.

Muut tuet säilyvät

Eläkeläiset saisivat edelleen vähintään takuueläkkeen verran eläkettä tai kansaneläkkeensä näiden tulojen päälle. Lisäksi maksettaisiin normaalisti rintamalisät yms. Vammaistuet, kuntoutustuet yms. maksettaisiin myös normaalisti kaiken päälle, mikäli niihin on oikeutettu.

Peruspäivärahan ja aktiivimallin asema poistuu

Koska kaikki saisivat perustulon, korvaisi se kokonaan peruspäivärahan (ei kuitenkaan mahdollista korotusosuutta). Huom. Tälläkin hetkellä toimeentulotuki korvaa mahdollisen peruspäivärahan puuttumisen lähes 1:1, mutta siihen voi tulla jotakin aktiivimallista johtuvia pienennyksiä. Peruspäiväraha on luotu vain työttömän kyykyttämiseksi. Se sitoo työttömän turhaan byrokratiasotaan työkkärin kanssa. Peruspäiväraha sisältyisi siis tuohon perustuloon, eikä tässä mallissa olisi moisia pienennyksiä, eikä aktiivimallia ollenkaan, eikä mahdollisuutta kyykyttämiselle. Korotusosuus maksetaan joka tapauksessa tähän päälle, mikäli on työtön.

Töihin päästessä tulot kasvavat suoraan

Mainitaan nyt erikseen vielä, että mikäli henkilö pääsee töihin, hän saa sieltä TES mukaisen palkan eikä se vähennä mitään näitä tuloja. Näin ollen on aivan sama tekeekö henkilö 10 tunnin työviikkoa vai 40 tunnin työviikkoa, sillä saa hän palkakseen mitä tahansa, se on aina lisää. Tällöin minkä tahansa huonopalkkaisenkin työn vastaanottaminen olisi kannattavaa. Ihan minkä tahansa työn tekeminen olisi. Voisi tehdä vaikka 5 eri työtä. Tämä jos mikä kannustaisi, motivoisi ja aktivoisi ihmisiä vastaanottamaan ja tekemään millaista työtä tahansa, niitä entisiä ”paskaduunejakin”. Toki tulojen kasvaessa, verotusaste kasvaa myös.

Byrokratia vähenee

Huomatkaa myös, mikä byrokratiavähennys tästä seuraisi, kun nämä tulot (ent. tuet) maksettaisiin kaikille, ilman eri hakemusta ja paperien pyörittelyä. Maistraatista saa suoraan asuinpaikkakunnan, jolloin sieltä saa suoraan tiedon, paljonko asumistuloa maksetaan kullekin henkilölle. Lisäksi sieltä selviävät kenellä on lapsia ja kenen luona he asuvat, jolloin lapsitulo voidaan maksaa suoraan oikeille henkilöille oikeanlaisina. Koulut ilmoittavat opiskelijansa Kelaan, jolloin opintotulo tulee automaattisesti. Kelan ei tarvitse tietää tulotasoasi, sillä verottaja hoitaa sen puolen. Muutakin automaatiota on varmasti mahdollista saada, jolloin saataisiin tämä typerä ja turha pelaaminen paperien ja dokumenttien kanssa loppumaan.

Ansiotuloverotuksella mahdolliseksi

Moni varmaan nousi jo alkumetreillä varpailleen ja nauranut jo pidemmän aikaa että Suomihan menisi ”konkurssiin” hetkessä moisesta ajatuksesta. Jutun juoni olisi kuitenkin se, että ansiotulojen verotusta nostettaisiin sopivan absoluuttisen arvon verran kaikille, jonka lisäksi ansiotulojen veroprogressiota pienennettäisiin. Matemaatikkojen tehtävä olisi laskeskella se sopiva veroarvo siten, että pysytään nykyisenkaltaisessa sosiaaliturvabudjetissa ja sovitetaan verotus niin, että minimi kokonaistuki olisi vähintään sama mitä nyt minimissään saadaan. Tällöin se kaikkein viimeisin, heikko-osaisten tuki pysyisi edelleen siellä vähintään yhtä hyvänä, mutta mahdollistaisi heille paremmat tulot jos he muuttaisivat halvempaan asuntoon, kuin mitä nyt tuki tällä hetkellä korvaa. Samalla yhdistelemällä kaikki näin saman katon alle, pystytään luomaan yksinkertainen helposti ymmärrettävä järjestelmä, joka poistaa päällekkäisyyksiä ja luo säästöjä. Lisäksi loiventamalla progressiota kasvatettaisiin entisestään ansioiden kasvun merkitystä erityisesti pieni- ja keskituloisilla lapsiperheillä.

Maahanmuutto ei ole ratkaisu

Moni syyttää Suomalaisia laiskoiksi ja liian hyvään tottuneiksi kun nykyisen kaltaiset ”paskaduunit” eivät kelpaa. Tähän tarjotaan ratkaisuksi maahanmuuttoa. Haetaan tänne siis maahanmuuttajia tekemään ne työt, jotka eivät Suomalaisille kelpaa. Epäilen kuitenkin vahvasti, että syy olisi itse työssä, vaan syy on nimenomaan puhtaasti järjestelmässä, juurisyyt ovat puhtaasti taloudellisia. ”Paskaduunit” nykyisellään eivät ole kannattavia työntekijälle itselleen. Maailma on muuttunut sellaiseksi, että tällaisia töitä on, eikä niistä voida kannattavasti maksaa isompaa palkkaa tai tarjota pidempää työaikaa. Työ pirstaloituu. Ne näyttävät kannattavilta maahanmuuttajille, jotka eivät vielä ymmärrä miten Suomen sosiaaliturvajärjestelmä toimii ja palkka vaikuttaa varmasti isolta verrattuna siihen mihin ovat tottuneet kotimaassaan. Tänne on varmasti varsin helppo houkutella näihin töihin työntekijöitä. Tässä on kuitenkin se ongelma, että kun maahanmuuttaja asuu jonkin aikaa Suomessa, huomaa hänkin miten typerä tämä järjestelmä on, eikä tuskin hänellekään enää kelpaa ”paskaduuni”, jos tekemättä mitään saa lähes saman. Eikä tästä voi syyttää maahanmuuttajiakaan, vaan ainoastaan järjestelmää. Näin me vain kasvatamme sosiaalijärjestelmän taakkaa, vaikka meidän pitäisi keksiä keino miten saamme nykyiset resurssimme tehokkaasti käyttöön siten, että se on kaikille kannattavaa. Syy on siis järjestelmässä, ei Suomalaisissa. Korjatkaa järjestelmä. Tässä oli yksi vaihtoehto, ehkä se joitakin ajatuksia herättää, tai synnyttää ajatuksen jostakin uudesta.

 

Ehkä minulta jäi jotain todella oleellista huomioimatta, mutta toivottavasti tämä toi edes uutta näkökantaa ja ajatuksia aiheeseen. Toivottavasti saamme joskus vielä paremman järjestelmän aikaiseksi, sillä ongelmat eivät katoa mihinkään itsestään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän jormanordlin kuva
Jorma Nordlin

Harvassa ovat ne työpaikat joissa voi tehdä alle 2 viikkoa kuukaudessa töitä. 2 viikon rajan täyttyminen on käytännössä kielletty. Tulee noin kuukauden rangaistus tulokatkona. Työttömyysturvaa joutuu hakemaan uudestaan ja käsittely kestää kuukauden verran. Pahimmassa tapauksessa vielä kauemmin.

Käyttäjän JariKorpela kuva
Jari Korpela

Juuri näin ja juuri tällaisista rakenteista tulee päästä eroon.

Toimituksen poiminnat